De eerste glazen objecten werden geproduceerd rond het jaar 1500 voor Christus in Mesopotamië (het land dat nu Iran heet). Daarna namen de naburige Egyptische handwerkslieden de techniek over en verfijnden deze techniek om zo glazen potten te vervaardigen door een zandvorm op een metalen staaf te omwikkelen met gesmolten glasdraden.

Terwijl het glas nog heet en zacht was werd dit op een plaat (steen) uitgerold om het vlak te maken, te (ver-)vormen en/of te versieren. Andere volkeren zoals de Grieken verspreidden weer als eerste de glasproducten en later de glastechnieken over het gebied rondom de Middellandse Zee.