Subsidie dubbel glas

Voor subsidie op de aanschaf en de plaatsing van dubbel glas, ook isolatieglas genoemd, zijn twee soorten regelingen van toepassing. De BTW-regeling betekent dat over de arbeidsuren voor plaatsing van dubbel glas slechts 9% BTW wordt gerekend in plaats van 21%, dit geldt voor iedereen. De subsidie voor de aanschaf van dubbel glas geldt in 2019 alleen nog voor Verenigingen van Eigenaren, het budget voor particulieren is helaas uitgeput. Voorwaarde voor de subiside van VvE’s is wel dat er 2 soorten isolerende maatregelen getroffen moeten worden. Ook zonder subsidie is overigens toepassing van isolatieglas en met name hoogrendementsglas zeer rendabel.

Subsidie dubbelglas voor huiseigenaren

Tot 2014 konden huiseigenaren gebruik maken van subsidie voor aanschaf en plaatsing van isolatieglas als een van de energiebesparende maatregelen. Vanaf 2015 kunnen huiseigenaren nog wel gebruik maken van de verlaagde BTW-regeling. Hierdoor kon 15% op de loonkosten worden bespaard omdat slechts 6 % BTW werd betaald. Deze regeling is meerdere malen verlengd en geld nog steeds. Wel is het zo dat per 1 januari 2019 het lage BTW tarief is verhoogd naar 9%, zodat er dus 12% korting geldt op het laten plaatsen van isolatieglas. Naast deze landelijke regeling zijn er ook provinciale en gemeentelijke regelingen voor het laten plaatsen van dubbelglas. Voor meer informatie over de mogelijkheden in uw gemeente kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: energiesubsidiewijzer.nl. Daar vindt u ook andere subsidieregelingen voor energiebesparing en speciale leningen, het zogenoemde energiebesparingskrediet, om tegen een zeer laag rentetarief zonnecollectoren te plaatsen of bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen.

Subsidie energiebesparende maatregelen VvE

Via de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kunnen Verenigingen van Eigenaren gebruik maken van subsidie voor het nemen van isolerende maatregelen, waaronder ook isolatieglas. Er zijn meerdere voorwaarden waaraan een VvE moet voldoen, onder meer dat tenminste 2 verschillende isolatiemaatregelen worden getroffen. Globaal genomen kunt u ongeveer 20% van de isolatiekosten terugkrijgen. De VvE kan ook subisidie krijgen voor energieadvies, begeleiding en het maken van een onderhoudsplan.
Subsidie kan worden verkregen voor spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of zolder-/vlieringvloer, vloerisolatie en/of bodemisolatie en hoogrendementsglas.
Voor hoogrendementsglas geldt als kwaliteitseis een maximale U-waarde van 1,2, die bijvoorbeeld geldt voor HR++ glas of voor Triple Glas.

Naast subsidie isolatieglas ook subsidie aanvullende maatregelen

Voor Verenigingen van Eigenaren geldt de subsidieregeling energiebesparing voor het gebouw en de appartementen nog tot en met 31 december 2019. Voor het nemen van goedgekeurde energiebesparende maatregelen ontvangt de VvE het subsidiebedrag voorafgaand aan de uitvoering. De subsidie voor HR++ glas bedraagt € 35 per m2, voor Triple Glas € 45,- per m2. De minimale oppervlakte moet 8 m2 bedragen.
Ook voor een aantal aanvullende maatregelen wordt subsidie verleend. Hieronder vallen bijvoorbeeld isolerende deuren, isolerende kozijnen, energiezuinig ventilatiesysteem of slimme thermostaat.
Voor particulieren en zakelijke gebruikers biedt de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2020. Deze regeling geldt voor particulieren met een burgerservicenummer (BSN) en buitenlandse particulieren met een (vakantie)woning in Nederland. Aanvragen kan via mijn.rvo.nl. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het type, exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Isolatieglas levert altijd een besparing op

Isolatieglas en met name hoogrendementsglas HR+++ wint steeds meer aan populariteit. Dat is niet zo vreemd, want de zeer hoge isolatiewaarde van het glas zorgt ervoor dat je de investering snel terugverdient. Hoogrendementsglas is geen dubbel glas, maar driedubbel glas, dus drie glasplaten met een laag edelgas ertussen. De isolatiewaarde van driedubbel glas is twee maal zo hoog als van dubbel glas. De gemiddelde prijs van dubbel glas ligt rond de € 115 per m2 gemonteerd en wel, die van HR+++ glas ligt rond de € 170. Maar de besparing per gemiddelde woning met 20m2 glasoppervlak is 2x zo hoog, gemiddeld € 280,- per jaar voor HR+++ tegenover € 140 voor normaal dubbel glas.

Wilt u in detail weten wat kosten en besparingen voor u zijn? Vraag het Glashandel Accuut.

De glasspecialisten van Glashandel Accuut geven u graag alle informatie en een vrijblijvende prijsopgave voor uw concrete situatie. U kunt met ons contact opnemen via het contactformulier van deze website of via 020 - 682 95 57

Offerte aanvragen

Klik op 'offerte aanvragen' en vul het formulier in. Dan ontvangt u van ons zo snel mogelijk een offerte op maat.
Spoed? Bel dan direct!

OFFERTE AANVRAGEN

BEL MIJ